Góp Nhặt Cát Đá

Góp Nhặt Cát Đá

Mặt Trăng Không Thể Bị Đánh Cắp Được

Ryokan, một vị thiền sư sống cuộc đời hết sức giản đơn trong một thảo am ở dưới chân nú...

Đọc Tiếp
Góp Nhặt Cát Đá

Những Cuộn Sóng Lớn

Buổi đầu của thời Minh Trị, có một đô vật sĩ tên là O-nami (Đại Ba). O-nami mạnh vô so...

Đọc Tiếp
Góp Nhặt Cát Đá

Lời Rao

Tanzan viết sáu mươi tấm bưu thiếp vào ngày cuối của đời ngài, rồi bảo thị vệ gởi đi. X...

Đọc Tiếp
Góp Nhặt Cát Đá

Câu Chuyện Thiền Môn: Tùy Duyên Cuộc Sống

Tùy duyên trong cuộc sống là sống mà không câu nệ và chấp trước bất cứ một sự việc nào ...

Đọc Tiếp
Góp Nhặt Cát Đá

Không Có Lòng Nhân

Một bà lão Trung Hoa giúp đỡ một nhà sư hơn hai mươi năm, bà dựng cho nhà sư một căn lề...

Đọc Tiếp
Góp Nhặt Cát Đá

Nếu Yêu, Hãy Yêu Công Khai

Hai mươi tăng sinh và một ni sinh tên là Eshun, đang tu thiền với một vị thiền sư. Eshu...

Đọc Tiếp
Góp Nhặt Cát Đá

Vâng Lời

Khi thiền sư Bankei thuyết pháp, thính giả không những chỉ là thiền sinh mà còn có mọi ...

Đọc Tiếp
Góp Nhặt Cát Đá

Thật Vậy Sao ?

Thiền sư Hakuin được mọi người tán tụng là một bậc đạo hạnh. Cạnh thiền thất có một cô ...

Đọc Tiếp
Góp Nhặt Cát Đá

Tìm Thấy Viên Ngọc Trên Đường Bùn

Gudo tuy là quốc sư, nhưng ngài vẫn hay du hành như một kẻ khất sĩ lang thang. Một hôm ...

Đọc Tiếp
Góp Nhặt Cát Đá

Một Tách Trà

Nan-In, một thiền sư Nhật vào thời Minh - Trị (1868- 1912), tiếp một vị giáo sư đại học...

Đọc Tiếp

Hiển thị toàn bộ 10 cho chuyên mục này.