Giáo Pháp

Giáo Pháp

Hạnh Phúc, Khổ Đau và Niết-bàn

(LQT) Mục đích của Thiền Phật Giáo là Niết Bàn. Chúng ta hướng đến Niết Bàn và tránh xa những...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Ý Nghĩa Của Nghi Lễ Tắm Phật

Theo truyền thuyết thái tử Tất Đạt Đa khi đản sinh đã bước đi bảy bước có hoa sen đở ch...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Tìm Hiểu Về Lễ Tắm Phật

Lễ Tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của Lễ hội Phật đản hằng năm trong nh...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Niết Bàn

Căn cứ trên tuyên bố Phật : “Sarvam śūnyam” (Mọi vật đều không), vấn đề Niết-bàn (Nirvā...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Hạnh Phúc, Khổ Đau Và Niết-bàn

Mục đích của Thiền Phật Giáo là Niết Bàn. Chúng ta hướng đến Niết Bàn và tránh xa những...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Mười Hai Nhân Duyên Và Đời Sống Đạo

Giáo lý duyên khởi giải thích nguồn gốc của vòng sanh tử luân hồi là do vô minh tạo ngh...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Mười Hai Nhân Duyên

A. Dẫn nhập  Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên) là cách trình bày đặc biệt của ...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Duyên Khởi Và Tính Không Được Đồ Giải Qua Phương Trình E=MC2 Của Nhà Bác Học Albert Enstein

Triết lý Duyên khởi (Paticcasamuppàda) và tính Không (Sunyàta) là hai điểm giáo lý then...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Sơ Lược Về Lý Duyên Khởi

Tiếng Pàli của lý Duyên khởi hay Duyên sinh là "Paticcasamuppàda", còn được dịch là "Tù...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Tứ Đế (Phần 2)

Ý nghĩa của đế thứ nhất khổ, là chúng ta phải hiểu sự thật thứ nhất này một cách rõ ràn...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Tứ Đế (Phần 1)

Tứ đế là giáo nghĩa cơ bản dùng để giải thích mọi hiện tượng nhân sinh vũ trụ được quy ...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Tứ Đế

Tứ đế là pháp đầu tiên được đức Phật chuyển pháp luân nơi vườn Lộc dã cho năm người bạn...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Bát Chánh Đạo

Để giúp chúng sanh, được sống an vui, xả trừ triền phược, cắt đứt trói buộc, dẹp tan ph...

Đọc Tiếp
Giáo Pháp

Khổ Thánh Đế

Khổ và hạnh phúc là một cặp đối đãi làm nên giá trị cho nhau. Tôi đến với Phật pháp vì...

Đọc Tiếp

Hiển thị toàn bộ 14 cho chuyên mục này.