THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2566 CỦA ĐỨC QUYỀN PHÁP CHỦ GHPGVN

THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2566 CỦA ĐỨC QUYỀN PHÁP CHỦ GHPGVN