Thiền Tông

Thiền Tông

Bốn Điểm Cốt Yếu Trong Phật Giáo Thiền Tông

Ở Tây phương có rất nhiều quan niệm sai lầm về Thiền quan hệ đến một số điểm cốt yếu mà...

Đọc Tiếp
Thiền Tông

Nghiệp Và Tái Sinh Nên Được Hiểu Như Thế Nào

Niềm tin về sự tái hiện thân và về một bản ngã riêng biệt, không biến đổi, trường tồn l...

Đọc Tiếp
Thiền Tông

Thiền Tông Từ Lăng Già Đến Kim Cang

Từ khi Tổ Bồ-đề-đạt-ma qua trung quốc truyền tâm ấn đạo lý giác ngộ theo truyền thuyết ...

Đọc Tiếp
Thiền Tông

Thiền Cho Và Nhận Qua Hơi Thở

Từ vô số kiếp, thậm chí từ khi sinh ra cho tới bây giờ, tôi đã luôn bám chấp vào khoái ...

Đọc Tiếp
Thiền Tông

Chẳng Có Ai

Hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong tâm bạn tự hiển bày. Hãy để cho giáo pháp trôi chả...

Đọc Tiếp
Thiền Tông

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức (Phần 3)

---o0o--- Phần III -ooOoo- KINH LỤC Kinh An Ban Thủ Ý ANAPANASATI, MAJJHIMA NIKAYA ...

Đọc Tiếp
Thiền Tông

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức (Phần 2)

---o0o--- Phần II -ooOoo- BA MƯƠI MỐT BÀI THỰC TẬP Thực Tập Cười Hàm Tiếu 1a. - Cư...

Đọc Tiếp
Thiền Tông

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức (Phần 1)

Quán niệm là một phép lạ mà ta có thề sử dụng để khôi phục và thâu hồi tự thân. PHÉP L...

Đọc Tiếp
Thiền Tông

Những Lợi Ích Của Thiền Định

Nếu là người lo âu, thiền định có thể làm cho bạn bình tĩnh và tìm đến tâm an bình. Ng...

Đọc Tiếp
Thiền Tông

Não Bộ Trong Lúc Thiền Định

Mới đây, Lazar và Holzel cũng đã cho biết rằng ở các hành giả ít cảm thấy căng thẳng, v...

Đọc Tiếp

Hiển thị toàn bộ 10 cho chuyên mục này.