(LQT) QUỸ HỌC BỖNG ĐUỐC TUỆ CHÙA LINH QUANG PHÁT HỌC BỖNG LẦN HAI NĂM HỌC 2021-2022

QUỸ HỌC BỖNG ĐUỐC TUỆ CHÙA LINH QUANG PHÁT HỌC BỖNG LẦN HAI NĂM HỌC 2021-2022

Năm nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covis-19 vẫn diễn biền hét sức phức tạp nhưng trên tinh thần vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh vừa duy trì tốt công tác Phật sự, cùng với phương châm “Đuốc Tuệ vẫn sáng giữa mùa dịch”.  Ban điều hành quỹ học bổng Đuốc Tuệ tiếp tục duy trì việc trao tặng học bỗng cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tập trong năm học 2021-2022.

Để hỗ trợ cho các em học sinh trong năm học (2021-2022), ngày 22 tháng 01 năm 2022, quỹ đã tổ chức trao 34 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tập.  Cấp 1: 14 suất, Cấp 2: 16 suất, Cấp 3: 4 suất. Mỗi suất gồm 10 quyển vở và 400.000đ,  tổng kinh phí 13.600.000 đồng.

Đây là đợt cấp học bổng lần thứ hai của năm học 2021-2022. Năm nay, dịch bênh diễn ra rất phức tạp, gây hậu quả rất nặng nề lên đời sống của bà con nhân dân. Trước tình hình đó thì Đại đức Thích Huệ Trí và ban điều hành quỹ học bổng Đuốc tuệ đã cố gằng để vận động hỗ trợ các em học sinh nghèo nhằm động viên các em khắc phục khó khăn, vượt khó học tập.

Thực hiện: Văn Thu

Một số hình ảnh tại buổi phát học bổng