(LQT) Tặng Quà Từ Thiện Tại Chùa Linh Quang Tháng 04/2018

Tặng Quà Từ Thiện Tại Chùa Linh Quang Tháng 04/2018

Ngay từ thời Đức Phật còn hiện hữu, Ngài đã khuyến cáo từng cá nhân hãy nỗ lực thực thi làm các việc công đức bằng cả sự nhiệt tâm để đem lại lợi ích lớn. Một việc làm thiện tâm dù rất nhỏ, nhưng hiệu quả tốt đẹp của hành động đó có tác động rất lớn đối với nhiều người. Xuất phát từ lời dạy của Đức Phật, ngày 26/4/2018 tại chùa Linh Quang, gia đình cô Sáu Danh xã Trà Cổ đã phát tâm tặng 100 phần quà cho các gia đình neo đơn, nghèo khó của xã Phú Hòa, Phú Điền và Trà Cổ. Mỗi phần trị giá 250.000đ, tổng trị giá 25.000.000 đồng; ngoài ra cô Sáu Danh còn tặng 40 xấp vải lam cho quý cô chú đạo tràng tham gia công tác từ thiện của chùa.

Thực hiện: Văn Thu