(LQT) Lễ Hằng Thuận Nguyễn Trần Thạch - Trần Thị Chúc

Lễ Hằng Thuận Nguyễn Trần Thạch - Trần Thị Chúc

Ngày 11/5 Mậu Tuất chùa Linh Quang tổ chức lễ hằng thuận cho hai phật tử  Nguyễn Trần Thạch (Pháp danh Chơn Thành) sánh duyên cùng Trần Thị Trúc (Pháp danh Chân Tịnh Chánh). Trải qua thời gian yêu thương và tìm hiểu, để rồi chọn ngày lành tháng tốt được sự cho phép của cha mẹ nội ngoại tổ chức lễ hằng thuận, kết nạp lương duyên cho 2 Phật tử Nguyễn Trần Thạch và Trần Thị Trúc tại chùa Linh Quang dưới sự chứng minh và cầu nguyện chúc phúc của Đại đức Thích Huệ Trí, quý đạo tràng và bà con bạn bè xa gần chúc cho đôi tân lang, tân nương được trăm năm hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại lễ hằng thuận


Thực hiện: Văn Thu