(LQT) Thông Báo V/V Xét Duyệt Và Cấp Học Bổng Đuốc Tuệ Năm Học 2018-2019

Thông Báo V/V Xét Duyệt Và Cấp Học Bổng Đuốc Tuệ Năm Học 2018-2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA LINH QUANG XÃ PHÚ HÒA, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO

V/v Xét Duyệt Và Cấp Phát Học Bổng Đuốc Tuệ Năm Học 2018-2019

Năm học cũ đã khép lại, nhằm chuẩn bị tư lương cho các em học sinh và sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường. Học Bổng Đuốc Tuệ tiếp tục đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên. Nhà chùa và Ban điều hành quỹ học bổng Đuốc Tuệ xin thông báo một số nội dung cụ thể sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn

Là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn phấn đấu trong học tập.

2. Thời gian thực hiện

Chùa và Ban điều hành sẽ phát đơn xin cấp học bổng theo mẫu in sẵn. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2018 Ban điều hành sẽ xét duyệt đơn và hồi đáp đến tất cả các đơn được nhận học bổng hoặc chưa được nhận.

Dự kiến ngày trao học bổng vào trung tuần tháng tám để kịp thời tạo điều kiện cho các em đến trường vui tươi. Nay Ban Điều Hành thông báo đến quý bác Đạo tràng- Phật tử quan tâm và giới thiệu các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Các học sinh- sinh viên sớm xin đơn và điền thông tin gửi lại cho Ban điều hành.

Ban điều hành cũng kính mong quý vị Mạnh thường quân, quý thầy cô và quý Phật tử xa gần chung tay tiếp sức, đóng góp tài vật để Ban điều hành có kinh phí trao tặng học bổng cho các cháu trong năm học 2918-2019.

                                                                                       TM. BAN ĐIỀU HÀNH

Đại đức Thích Huệ Trí