(LQT) Chùa Linh Quang Tổ Chức Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Đản Sanh PL.2563 - DL.2019

Chùa Linh Quang Tổ Chức Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Đản Sanh PL.2563 - DL.2019

Tối ngày ngày 17/11 năm Kỷ Hợi, chùa Linh Quang long trọng tổ chức lễ hội Hoa đăng Vía đức Từ phụ A Di Đà. Trong niềm tôn kính, thiêng liêng, hàng trăm Chư tăng, Phật tử gần xa đã quy tụ về chùa tham dự đêm lễ.

Sau phần phát biểu tuyên bố lí do của Đại đức Thích Huệ Trí, Chư Tăng cùng toàn thể đạo tràng một lòng thành kính, trang nghiêm, hướng tâm về đức Phật A Di Đà để tiến hành nghi lễ cúng dường Lạy 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà - vị giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc là vị Phật đã phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn để tiếp dẫn, cứu độ chúng sinh. Những lời thệ nguyện của Ngài bao trùm khắp pháp giới, dung chứa chúng sinh khắp ba cõi, bốn loài. Với tình thương không hạn lượng và trí tuệ vô biên, cõi Tây phương của Ngài đã trở thành Lạc quốc cho chúng sinh quay về nương tựa, tu tập giải thoát. Tiếp theo là nghi thức Hoa đăng - Kinh hành niệm Phật. Chư tăng và toàn thể Phật tử truyền hoa đăng kinh hành niệm Phật cấu cho quốc thái, dân an, chúng sanh an lạc.

Hằng năm cứ vào dịp ngày 17/11 âm lịch, Chư tăng, Phật tử chùa Linh Quang lại thiết lễ vía A Di Đà, trở thành một một hoạt động tâm linh tốt đẹp của những người con Phật.

Tin từ Chùa Linh Quang