(LQT) Họp Ban Điều Hành Học Bổng Đuốc Tuệ 2019

Họp Ban Điều Hành Học Bổng Đuốc Tuệ 2019

Ngày 9 tháng 6 năm 2019, Ban điều hành quỹ học bổng Đuốc tuệ đã tổ chức họp thường kì để chuẩn bị tuyên dương, khen thưởng, cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí học tập cho các em học sinh trong năm học 2019-2020. Chủ trì phiên họp là Đại đức Thích Huệ Trí cùng với sự tham dự của các thành viên trong Ban điều hành.

Phiên họp đã thảo luận thông qua một số nội dung như:

  • Mẫu đơn xin cấp học bổng.
  • Tiêu chuẩn xét đối tượng được cấp học bổng.
  • Đối tượng được hỗ trợ.
  • Quy trình xét duyệt.
  • Phương thức vận động kinh phí.

Tại phiên họp, Đại đức Thích Huệ Trí (Trưởng ban điều hành quỹ học bổng Đuốc tuệ) đã kêu gọi tất cả các thành viên trong Ban điều hành cố gắng chung tay góp sức vận động kinh phí để hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh trong năm học 2019-2020.